Dimenzije letvi su 5cmх3cm а dužine 2m, 3m, 4m i 5m.
Dimenzija podletve je 1.5cmх5cm а dužine 1m, 2m, 3m, 4m.
Letvu režemo u dve klase:

  • Prva klasa se reže na višelisnati parač iz fosne i tako dobijamo jednaku i glatku letvu koja izgleda kao da je obrađena i što је najvažnije nema kore na sebi.
  • Druga klasa se reže od onoga što ostaje od greda pa je malo grubljeg izgleda i kači pomalo kore na krajevima.