Grede se režu na novim preciznim strugarama od kvalitetnih trupaca. Trupci ne smeju da budu truli i da imaju žižak tako da dobijamo rezane grede dobrog kvaliteta. (oštrobridne, čista kocka, pune mere, nema kore).
Dimenzije greda koje uvek imamo na lageru su: Dužina od 1 do 8 metara

Dimenzije: 10х8, 12х8, 10х10, 10х12, 12х12, 14х12, 14х14

Ove dimenzije računamo kao standardne mere. A sve ostale dimenzije režemo ро želji kupaca, njih računamo u vanstandardne mere i naplaćujemo oko 10е ро m³ skuplje od standardnih.
Garantujemo kvalitet i jako retko imamo reklamacije, a u tom sluačju zamenimo gredu koja nije dobra bez obzira gde se kupac nalazi. Samo od dobrog kvaliteta se može napraviti dobar krov!