Da bi smo zadovoljili potrebe svakog kupca počeli smo prodavati skoro sve vrste crepa. Prevoz i istovar crepa kranom su besplatni. Celu ponudu crepa i njihove tehničke karakteristike možete videti na stranicama proizvođača sa kojima sarađujemo uspešno dugi niz godina. Klikom na logo proizvođača odlazite na njihovu internet stranicu.